17/11/2022

Kỹ sư hiện trường

Công việc: Giám sát tổ đội thi công Địa điểm làm việc: Ninh Thuận Thời gian làm việc: 24/24 Lương: Thoả thuận
17/11/2022

Thủ kho Công trình

THỦ KHO Công việc: Quản lý kho công trình xây dựng Địa điểm làm việc: Ninh Thuận Thời gian làm việc: 24/24 Lương: Thoả thuận
05/09/2022

THÔNG ĐIỆP CÔNG ĐOÀN SONGHAN ICC

Một năm mới là cơ hội cho một khởi đầu mới, để chúng ta bỏ qua quá khứ và nắm lấy tương lai. Chúng ta hy […]