18/11/2022

SBI. KÊNH CẤP NƯỚC SÔNG BIÊU

Chủ đầu tư: Tư vấn thiết kế: Nhà thầu chính: Songhan ICC. Địa điểm: Gói thầu: Tình trạng dự án: Khởi công ngày
18/11/2022

NGI. TƯỚI NƯỚC NHỎ GIỌT TỈNH NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận Tư vấn giám sát: Công ty […]
18/11/2022

MN5. TRƯỜNG MẦM NON 5, BÌNH THẠNH, HCM

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh, HCM Tư vấn giám sát: Công ty TNHH TM […]