18/11/2022

AMI. KHU NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP AMINIA NINH CHỮ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH và Dịc vụ Aminia Ninh Chữ. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH PAQ. Nhà thầu chính: Songhan ICC. Địa […]
18/11/2022

LQD. TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (CƠ SỞ 2)

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Đơn vị quản lý dự án: BQLDA ĐTXD Các công trình xây dựng và công […]
18/11/2022

MN5. TRƯỜNG MẦM NON 5, BÌNH THẠNH, HCM

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh, HCM Tư vấn giám sát: Công ty TNHH TM […]
18/11/2022

SBI. KÊNH CẤP NƯỚC SÔNG BIÊU

Chủ đầu tư: Tư vấn thiết kế: Nhà thầu chính: Songhan ICC. Địa điểm: Gói thầu: Tình trạng dự án: Khởi công ngày
18/11/2022

HOD. TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ĐÀO, NINH SƠN, NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tứ vấn Đầu tư Xây dựng Trùng […]
18/11/2022

BVT. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Bệnh viện Ninh Thuận. Đơn vị quản lý dự án: BQLDA ĐTXD Các công trình xây dựng và công nghiệp Ninh Thuận. Đơn vị thiết kế: […]