18/11/2022

BVT. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Bệnh viện Ninh Thuận. Đơn vị quản lý dự án: BQLDA ĐTXD Các công trình xây dựng và công nghiệp Ninh Thuận. Đơn vị thiết kế: […]
18/11/2022

NGI. TƯỚI NƯỚC NHỎ GIỌT TỈNH NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận Tư vấn giám sát: Công ty […]
18/11/2022

HOD. TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ĐÀO, NINH SƠN, NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tứ vấn Đầu tư Xây dựng Trùng […]
18/11/2022

SBI. KÊNH CẤP NƯỚC SÔNG BIÊU

Chủ đầu tư: Tư vấn thiết kế: Nhà thầu chính: Songhan ICC. Địa điểm: Gói thầu: Tình trạng dự án: Khởi công ngày
18/11/2022

LQD. TRƯỜNG PTTH CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (CƠ SỞ 2)

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Đơn vị quản lý dự án: BQLDA ĐTXD Các công trình xây dựng và công […]
18/11/2022

PVD. TRƯỜNG PTTH PHẠM VĂN ĐỒNG, HUYỆN NINH PHƯỚC

Chủ đầu tư: BQLDA ĐTXD Các công trình xây dựng và công nghiệp Ninh Thuận. Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH TV – ĐTXD Sông […]