18/11/2022

NGI. TƯỚI NƯỚC NHỎ GIỌT TỈNH NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận Tư vấn giám sát: Công ty […]
18/11/2022

HOD. TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA ĐÀO, NINH SƠN, NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tứ vấn Đầu tư Xây dựng Trùng […]
18/11/2022

MN5. TRƯỜNG MẦM NON 5, BÌNH THẠNH, HCM

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình quận Bình Thạnh, HCM Tư vấn giám sát: Công ty TNHH TM […]