17/11/2022

Kỹ sư hiện trường

Công việc: Giám sát tổ đội thi công Địa điểm làm việc: Ninh Thuận Thời gian làm việc: 24/24 Lương: Thoả thuận
17/11/2022

Thủ kho Công trình

THỦ KHO Công việc: Quản lý kho công trình xây dựng Địa điểm làm việc: Ninh Thuận Thời gian làm việc: 24/24 Lương: Thoả thuận