18/11/2022

BVT. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Bệnh viện Ninh Thuận. Đơn vị quản lý dự án: BQLDA ĐTXD Các công trình xây dựng và công nghiệp Ninh Thuận. Đơn vị thiết kế: […]
18/11/2022

PDI. TRƯỜNG MẦM NON PHƯỚC DINH, NINH THUẬN

Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Hưng Thuận. Nhà thầu chính: Songhan ICC. […]
18/11/2022

SBI. KÊNH CẤP NƯỚC SÔNG BIÊU

Chủ đầu tư: Tư vấn thiết kế: Nhà thầu chính: Songhan ICC. Địa điểm: Gói thầu: Tình trạng dự án: Khởi công ngày