Vestibulum id urna

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 11 NĂM 2017

Trong tháng, sơ bộ diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 70.830,5 ha, đạt 112,6% kế hoạch vụ (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước). Diện tích thuỷ sản thu hoạch trong 11 tháng ước đạt 2.622,74 ha (tăng 17,7% so cùng kỳ năm trước). Giá trị sản xuất công nghiệp trong 11 tháng ước đạt 23.814,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước.Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 11/2017 ước đạt 2.758 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 28.072 tỷ đồng, các hoạt động văn hóa xã hội; y tế; giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực…

(Xem thêm)