Vestibulum id urna

Tên đầy đủ: TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KHU VỰC II

Tên tiếng ANH: Center of Statistical Informatics Services No 2.

Tên giao dịch: COSIS, COSIS-HCMC

Địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II – tên giao dịch COSISHCMC - tiền thân là Công ty Dịch vụ Thông tin Thống kê được thành lập từ năm 1988 - Năm 1992 đổi thành Trung tâm Xử lý Thông tin Thống Kê thuộc Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh.

Từ tháng 01/2004 – Đổi thành tên Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II, và chuyển thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống Kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hỗ trợ về kỹ thuật trong việc ứng dụng CNTT cho các Cục Thống kê khu vực phía Nam. Thực hiện các nhiệm vụ xử lý số liệu cho các cuộc điều tra và tổng điều tra của ngành thống kê... (Theo quyết định số 648/QĐ-TCTK).

Nghiên cứu, thiết kế, tư vấn hệ thống CNTT.

Gia công và phát triển phần mềm tại VN.

Dịch vụ đào tạo lập trình viên, kỹ thuật viên,...

(Xem thêm)