Partners - Khách hàng

Vestibulum id urna

Tên đầy đủ: TRUNG TÂM TIN HỌC THỐNG KÊ KHU VỰC II

Tên tiếng ANH: Center of Statistical Informatics Services No 2.

Tên giao dịch: COSIS, COSIS-HCMC

Địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II – tên giao dịch COSISHCMC - tiền thân là Công ty Dịch vụ Thông tin Thống kê được thành lập từ năm 1988 - Năm 1992 đổi thành Trung tâm Xử lý Thông tin Thống Kê thuộc Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh.

Từ tháng 01/2004 – Đổi thành tên Trung tâm Tin học Thống kê Khu vực II, và chuyển thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Thống Kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hỗ trợ về kỹ thuật trong việc ứng dụng CNTT cho các Cục Thống kê khu vực phía Nam. Thực hiện các nhiệm vụ xử lý số liệu cho các cuộc điều tra và tổng điều tra của ngành thống kê... (Theo quyết định số 648/QĐ-TCTK).

Nghiên cứu, thiết kế, tư vấn hệ thống CNTT.

Gia công và phát triển phần mềm tại VN.

Dịch vụ đào tạo lập trình viên, kỹ thuật viên,...

(Xem thêm)

Vestibulum id urna

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 11 NĂM 2017

Trong tháng, sơ bộ diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 70.830,5 ha, đạt 112,6% kế hoạch vụ (tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước). Diện tích thuỷ sản thu hoạch trong 11 tháng ước đạt 2.622,74 ha (tăng 17,7% so cùng kỳ năm trước). Giá trị sản xuất công nghiệp trong 11 tháng ước đạt 23.814,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước.Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 11/2017 ước đạt 2.758 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng đạt 28.072 tỷ đồng, các hoạt động văn hóa xã hội; y tế; giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực…

(Xem thêm)

Vestibulum id urna

I. Vị trí và chức năng
1. Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2. Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Đảng, Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND thành phố giao và sử dụng ngân sách địa phương sau khi có thẩm định về chuyên môn của Tổng cục Thống kê.
3. Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn thành phố cung cấp.
4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.
5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện thuộc thành phố để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.
7. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
8. Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thống kê đối với thống kê sở, ngành; thống kê doanh nghiệp và thống kê xã, phường, thị trấn.
9. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.
10. Thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến vào hoạt động thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Thống kê.
11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cộng tác viên thống kê, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thống kê thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
12. Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao.

CỤC THỐNG KÊ TP HỒ CHÍ MINH

 

 

Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tọa lạc trên khu đất rộng 118 ha, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Xem tiếp...

Hình ảnh hoạt động

Đối tác chiến lược

Đã ĐỒNG HÀNH cùng Chúng tôi trên chặng đường xây dựng và kiến tạo giá trị tương lai.

Khách hàng

Những CƠ DUYÊN đến với Songhan ICC chia sẻ thành công.

THÔNG TIN CÔNG TY

  • Songhan ICC, 36/21 đường D2, phường 25, Bình Thạnh, HCM
  • (028) 3514 6250, (028) 3514 6141
  • VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NINH THUẬN - KP5, phường Mỹ Bình, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (0259. 3839 318)

Khách ghé thăm

031683
Hôm nay100
Số lượng khách đang truy cập 5

Giới thiệu về hệ thống Songhan ICC - SmartSheet?