Còn điều gì làm bạn chần chừ đối với ứng dụng này?

Ngày nay sự thành công của một doanh nghiệp đều liên quan đến khả năng thích ứng với quá trình chuyển hóa đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành.

Những công việc, quy trình được thực hiện lặp đi lặp lại quá nhiều lần, hao phí tài nguyên nhân lực và thời gian, dẫn đến triệt tiêu động lực phát triển và mang lại sự thất bại cho doanh nghiệp.

Trừ khi một doanh nghiệp có khả năng thích ứng, bằng việc bổ sung nhân lực có kiến thức công nghệ thông tin, hoặc ứng dụng các tài nguyên số vào toàn bộ quy trình điều hành của một doanh nghiệp, thì bắt lấy được cơ hội cũng như tồn tại, phát triển trong thế giới công nghệ ngày nay.

Các ứng dụng công nghệ thông tin đều làm thay đổi diện mạo mới cho doanh nghiệp, giúp cho các nhóm làm việc năng động và nhanh hơn, lược bỏ những sự việc lặp đi lặp lại, mà khai thác tối đa tài nguyên, kết quả từ nhân viên khác. Đồng thời giúp cho nhà lãnh đạo quản trị được từng cấp, kiểm soát dữ liệu, thông tin, kịp thời chỉ thị hành động, mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

Kiểm soát rủi ro là vấn đề lớn của một doanh nghiệp, bởi những tác động bên ngoài bên trong sẽ làm gián đoạn quá trình vận hành, nó có thể mang lại kết quả xấu cho doanh nghiệp. Ứng dụng tài nguyên công nghệ thông tin là bài toán xử lý được vấn đề rủi ro một cách tối đa, nếu xảy ra rủi ro cũng trong sự kiểm soát và với chi phí thiệt hại thấp nhất.

Khi ứng dụng SmartSheet, một hệ thống tối ưu của doanh nghiệp được thiết lập với giao diện và cách sử dụng thân thiện, nhanh chóng trong việc tổ chức huấn luyện và triển khai đi vào vận hành. Các quy trình được thiết lập một cách tự động, tích hợp đồng bộ, xác định trách nhiệm và phát hiện sự chồng chéo để điều chỉnh.

SmartSheet, giúp sự tương tác trong công việc, trong nhóm, có thể ở mọi lúc mọi nơi mà không cần tập trung hội họp. Phân quyền và kiểm soát việc thực thi của từng cấp, mang lại hiệu quả trong quy trình phê duyệt, kiểm soát được kế hoạch ngân sách cho từng thời điểm.

SmartSheet: https://www.smartsheet.com?u=TG13642245&s=5&c=500

Nguồn: https://www.facebook.com/SmartSheetcom-124717804818259/