Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận, hưởng ứng lời kêu gọi cả nước tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch, Công ty Cổ phần ĐTXD Song Hân đã ủng hộ 300 bộ trang phục chống dịch.

Xem tiếp...